مسابقه آنلاین کتاب خوانی باطعم گردشگری

کتاب خوانی در مهارت افزایی دنیای کسب وکار اهمیت ویژه ای دارد و به فعالین این حوزه بینش عمیق تری برای تصمیم گیری می دهد. و مسابقه کتاب خوانی اهمیتی دوچندان دارد.

از طرف دیگر با توجه به این که امسال از طرف سازمان جهانی سال گردشگری و تحول دیجیتالی نامیده شد.

عقلایی است که کسب وکارهای حوزه گردشگری و فعالین این حوزه علاوه بر شناخت کامل و همه جانیه از مفاهیم آن رفتارو کنش های خود را به این سمت هدایت کنند.

کتاب+تحول دیجیتال

چرا که در عصر دیجیتال رمز بقای کسب وکارها حوزه گردشگری  توجه به چند عامل کلیدی است:

هر چه نرم افزارهایی که دارید بیشتر باشد آیا به همان اندازه نیز بهتر است؟

نیروی انسانی مهم است!

اول آن که صنعت گردشگری به شدت به نیروی انسانی با کیفیت وابسته و نیازمند است به همین خاطر کسب وکاری موفق است که بتواند نیروی انسانی با کیفت و متناسب با عصر دیجیتال داشته باشد

گردشگری نوین

گردشگری نوین شروع شده!

دوم هم این که شناخت مفاهیم نوین گردشگری به کسب وکارها انعطاف پذیری و هوشمندی موثری را فراهم می کنند تا بتوانند در محیط رقابتی صنعت گردشگری به رهیافت ها و تصمیمات کلیدی موثر برسند.

کتای همدم متخصصین !

کتاب بهترین همدم افراد متخصص و حرفه ای است که همواره می تواند خود را به روز کنند.و به بینش کاربردی در زمینه خود دست پیدا کنند. و به رشد متخصصین گردشگری ماکمک می کنند.

در این میان مسابقه کتاب خوانی فرصت برای دست یابی و درک هر سه نکته فوق است.

به همین خاطر استارتاپ گردشگری نوین توریسم در نظر دارد برای دستیابی به این اهداف مسابقه کتاب خوانی برگزار کند.

تمام مراحل این مسابقه بر روی بستر فناوری اطلاعات پیاده سازی و اجرا می شود تا با رسالت خود مبنی بر توسعه مفاهیم دیجیتال در گردشگری در تضاد نباشد

اهداف مسابقه کتاب خوانی

در مسابقه کتاب خوانی دیجیتال بوک تلاش می شود اهداف زیر محقق شود:

افزایش فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی در میان فعالین گردشگری

ترویج مفاهیم و مبانی گردشگری و رشد اهمیت آن با توجه به روندهای جهانی

ارتقای فرهنگ رفتار دیجیتال در میان فعالین دیجیتال با توجه به توسعه و رشد آن در جهان

فرایند و دستورالعمل های مسابقه کتاب خوانی

این مسابقه به صورت آنلاین و در وب سایت نوین توریسم برگزار می شود. و بر مبنای مباحث و مفاهیم است که در صنعت گردشگری مفاهیم جدید و ارزشمندی محسوب می شوند همچنین برای بازار گردشگری ایجاد انتفاع می کند.

سوالات این مسابقه تستی و تشریحی است و افراد می تواند در ۲۰ اردیبهشت ماه در وب سایت نوین توریسم به صورت آنلاین در مسابقه شرکت کنند.

محورهای مسابقه:

مسابقه ی کتاب خوانی در سه محور:

  1. کارآفرینی گردشگری
  2. تحول دیجیتال در گردشگری
  3. بازارهای جدید گردشگری