نوین توریسم

مرجع آموزش دنیای گردشگری

رسالت ما

ما در نوین توریسم تلاش می کنیم با تکیه بر فناوری اطلاعات و دانش روز،کسب وکارهای حوزه گردشگری و فعالین این صنعت برای رقابت جهانی آماده کنیم.ما تلاش می کنیم آموزش و مشاوره صنعت گردشگری را متحول کنیم.

خدمات ماا

گردشگری

گردشگری الکترونیک

ما در نوین توریسم تلاش می کنیم گردشگری الکترونیک را برای کسب وکارهای این حوزه طراحی و پیاده سازی کنیم و هر آن چه که آن ها برای الکترونیک شدن نیاز دارند.

بازاریابی

بازاریابی

معتقدیم بازاریابی نیاز امروز صنعت گردشگری ایران است که بدون آن در سظح جهانی و ملی نمی توان به جایگاه واقعی خود دست پیدا کرد.

نوآوری

نوآوری باز

نوآوری باز خلق واحد تحقیق و توسعه بیرون از کسب وکار شماشت،ما تلاش می کنیم که مهم ترین معضلات و  مشکلات کسب وکارها را به روش کاربردی حل کنیم.

آموزش

آموزش سازمانی

تیم حرفه ای نوین توریسم آمادگی این را دارد در ضمینه مهم گردشگری آموزش های کاربردی برای کسب وکارها برگزار کند.

گردشگری

گردشگری الکترونیک

ما در نوین توریسم تلاش می کنیم گردشگری الکترونیک را برای کسب وکارهای این حوزه طراحی و پیاده سازی کنیم و هر آن چه که آن ها برای الکترونیک شدن نیاز دارند.

بازاریابی

بازاریابی

معتقدیم بازاریابی نیاز امروز صنعت گردشگری ایران است که بدون آن در سظح جهانی و ملی نمی توان به جایگاه واقعی خود دست پیدا کرد.

نوآوری

نوآوری باز

نوآوری باز خلق واحد تحقیق و توسعه بیرون از کسب وکار شماشت،ما تلاش می کنیم که مهم ترین معضلات و  مشکلات کسب وکارها را به روش کاربردی حل کنیم.

آموزش

آموزش سازمانی

تیم حرفه ای نوین توریسم آمادگی این را دارد در ضمینه مهم گردشگری آموزش های کاربردی برای کسب وکارها برگزار کند.

[everest_counter id=’10780′]

کتاب های الکترونیک

وبلاگ نوین

با ما به جدیدترین منابع آموزشی روز، صنعت گردشگری دسترسی پیدا کنید.